Festival NATURE

Na prvom ročníku enviro hudobného festivalu NATURE, ktorý sa konal začiatkom júla 2022 v stredisku Jahodná pri Košiciach, sa stretli nielen milovníci dobrej hudby, ale aj tí, ktorým záleží na ochrane životného prostredia. Podujatie vzniklo ako reakcia na dlhodobé poddimenzovanie záujmu spoločnosti o enviro témy a spôsoby, ako šetriť prírodu.

V rámci dvoch dní hudobného festivalu odohralo svoje koncerty niekoľko známych interpretov a organizátorom sa aj napriek nepriaznivému počasiu podarilo uskutočniť všetky workshopy. Detský program spestrili herecké vystúpenia, nechýbalo ani cvičenie jogy, umelecké rezbárstvo, interaktívna výstava Save Soil, SlovakAid, PopulAIR a ďalšie zaujímavé aktivity.

Organizátori podujatia chceli upriamiť pozornosť na klimatické zmeny, ktoré tu nepopierateľne prebiehajú a to formou zábavných aktivít, besied, workshopov a v neposlednom rade aj pestrým hudobným programom. Nadácia SPP im v rámci Partnerských projektov pomohla so stavbou pódia a strechy.

Finančné prostriedky z Programu podpory partnerstiev boli v projekte použité na:

• stavbu pódia, strechy a stage ako celku.