Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy 2021 - 40. ročník

Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je medzinárodným kultúrnym podujatím, ktoré vzniklo v roku 1981 v meste Kremnica, ktoré leží v geografickom strede Európy. Počas posledného augustového víkendu každý rok uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta.

Cieľom projektu bol kvalitný a umelecky hodnotný medzinárodný program so vzdelávacím presahom s názvom Kremnické gagy. Festival prehlbuje vzťah ľudí k nekomerčnej zábave a kultúre, zvyšuje kvalitu ich života hodnotným, najmä živým kontaktným umením a upozorňuje na dôležitosť smiechu ako zdraviu prospešného fenoménu. Jeho výsledkom je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu.

Programová štruktúra berie ohľad aj na detského diváka a jeho rodinu s cieľom pestovania vkusu, empatie, pokory a tolerancie. Projekt vytvára priaznivé podmienky aj pre sociálne slabšie komunity stredoslovenského regiónu a ich prístup ku kultúrnym hodnotám a zážitkom.

Projekt bol v roku 2021 realizovaný na 12 festivalových scénach a 40. ročník sa uskutočnil počas posledného augustového víkendu v geografickom strede Európy. Na tomto mieste počas štyroch dní sústredil netradičné, zábavné, pozoruhodné a inšpiratívne predstavenia s tematickým zameraním na kvalitný humor a kultivovanú zábavu.

Finančné prostriedky z grantového Programu podpory partnerstiev boli v projekte použité na:

  • prenájom a inštaláciu šapito,
  • prenájom oplotenia a toaliet,
  • polygrafické služby.

 

FOTO - Michal Svítok, Kremnické gagy 2021

 

FOTO - Michal Svítok, Kremnické gagy 2021

 

FOTO - Michal Svítok, Kremnické gagy 2021