Bezpečný život NAŠICH seniorov

Pred pandémiou ochorenia COVID-19 sa chránil aj bratislavský Domov seniorov v mestskej časti Lamač. Pracovníčky a pracovníci tohto zariadenia sa usilovne starali o dôchodcov, ktorí tu našli svoj domov. V záujme ochrany ich zdravia pred infikovaním sa týmto respiračným ochorením vypracovali projekt pre vytvorenie bezpečného života seniorov.

Cieľom projektu bolo postarať sa o ochranu zdravia každého klienta prostredníctvom dostatku ochranných pomôcok, hygienických potrieb a vitamínov. Snahou vedenia lamačského domova seniorov počas pandémie bolo, aby prispeli k dôstojnému a plnohodnotnému životu seniorov počas vlny COVIDU-19, hlavne v čase, keď sa nemohli stretávať so svojimi blízkymi počas obdobia karantény.

Finančné prostriedky z grantového programu Pomáhame SPPolu boli v projekte použité na:

• nákup antibakteriálneho mydla,
• vitamínov,
• respirátorov a germicídneho žiariča.