ŽIVÝ BAŤA POINT

Fabrika umenia je kultúrno-komunitná platforma, ktorá v Partizánskom rozvíja umenie a kultúru. Organizuje multižánrové kultúrne podujatia pre verejnosť, pamiatkové sprevádzania, diskusie a je iniciátorom turisticko-informačnej kancelárie Živý Baťa point.              

 

Fabrika umenia buduje trvalý priestor, kde sa môžu stretávať obyvatelia mesta Partizánske naprieč všetkými generáciami. Tí skôr narodení na týchto stretnutiach zdieľajú svoje príbehy, spomienky a skúsenosti spojené s baťovským odkazom, ktoré sú potom zachované v podcastoch. Takto sa jednoducho uchovajú dôležité spomienky a história mesta z baťovských čias. V Baťa pointe sa vytvára susedská komunita, ktorá prichádza sa s nápadmi, ako posilniť medzigeneračné vzťahy a pritom odovzdať bohatú históriu mesta ďalšej generácii. Organizujú workhopy, diskusie, či výlety do Svitu alebo Zlína.

Na Slovensku máme nejedno unikátne miesto so zaujímavou históriou, ktorá je akosi nechcene ukrytá. Mladé mesto Partizánske ukrýva cennú baťovskú architektúru a urbanizmus, ktoré však mnohí jeho obyvatelia nepoznajú a preto nevedia jej hodnotu celkom doceniť. Fabriku umenia organizuje medzigeneračné stretnutia, prepája komunity a chráni vzácnu históriu pre budúce generácie. Aktivity projektu zahŕňajú workshopy, stretnutia generácií a zaujímavé debaty o histórii Baťovian.

 

Finančné prostriedky, z grantového programu SPPoločne pre komunity, boli v projekte použité na:

  • Vybavenie miestností Baťa pointu
  • Organizáciu podujatí