ROZHANOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 53. ROČNÍK

Obec Rozhanovce zorganizovala už 53. ročník Rozhanovských folklórnych slávností v obecnom amfiteátri.

 

V júli minulého roku sa v Rozhanovciach konali folklórne slávnosti, ktoré prilákali rekordný počet návštevníkov. Niet sa čo čudovať, pretože na programe si organizátori dali skutočne záležať.

Hlavný folklórny program sa odohrával na hlavnom pódiu, sprievodné aktivity sa konali po celom areáli. Okrem profesionálnych folkloristov boli do podujatia zapojení aj návštevníci.

Workshopy a prednášky od odborníkov umožnili návštevníkom ešte viac spoznať tradície, ich význam a históriu. Mladí umelci dostali možnosť prezentovať svoje vystúpenia, ktoré mali u ostatných podnietiť záujem o folklór a tradície.

Okrem tanca, hudby a spevu sa tu prezentovali aj tradičné remeslá. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie FS Železiar a Kandráčovcov.

 

Rozhanovské slávnosti navštívilo viac ako 4 000 návštevníkov z rôznych regiónov Slovenska a zo zahraničia. Obec a jej okolie sa na pár dní stalo turistickým strediskom, kde sa stretli nielen zanietení folkloristi, ale aj laická verejnosť, ktorá má záujem o históriu a tradície z rôznych regiónov Slovenska.  Kultúra má ľudí spájať a tak to bolo aj na tomto úspešnom folklórnom podujatí.

 

Finančné prostriedky, z grantového programu SPPoločne pre komunity, boli v projekte použité na:

  • Honoráre pre umelcov
  • Atrakcie pre deti