Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Pamiatka roka
Výška podpory
10 000 € / projekt
celková suma grantového programu: 30 000 €
Pre koho?
Check
Vlastníci národnej kultúrnej pamiatky/spracovateľ prihlášky, súťažného projektu. Do súťaže možno prihlásiť tie pamiatky, v ktorých bol proces komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo ucelenej časti národnej kultúrnej pamiatky ukončený v rokoch 2022 a 2023.
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
2. novembra 2023Vyhlásenie súťaže
Hodiny/Clock
31. januára 2024 do 23.59 hUzávierka predkladania prihlášok do súťaže
Hodiny/Clock
do 15. apríla 2024Posúdenie prihlášok odbornou porotou
Hodiny/Clock
8. mája 2024Vyhlásenie výsledkov súťaže
Grantový program 17. ročník súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka.
Pomáhame zachovať kultúrne dedičstvo a podporujeme tak projekty zamerané na ochranu a oživenie kultúrnych pamiatok, zvykov a tradícií. Fénix - Kultúrna pamiatka roka je súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Spoločne s  SPP a ministerstvom kultúry SR pomáhame už od roku 2004 zachraňovať a obnovovať národné kultúrne pamiatky. Príbehy o tom, ako úsilie dobrovoľníkov, odhodlanie majiteľov či zanietených zástupcov samospráv, dokázalo krásu pamiatok, ich kultúrnu i spoločenskú hodnotu a históriu povzniesť z ruín, bahna a popola, sú veľmi inšpirujúce. A presne takéto príbehy sa ukrývajú za súťažou Fénix - Kultúrna pamiatka roka, ktorej nový, 17. ročník, bol vyhlásený dňa 2.11.2023.

Cieľom súťaže je oceniť úsilie majiteľov národných kultúrnych pamiatok, dobrovoľníkov i samospráv, ktorí dávajú do ich záchrany nielen nemalé prostriedky, ale aj svoju energiu a čas a pomáhajú tak zachovať kultúrne dedičstvo krajiny pre budúce generácie. Pamiatky je možné prihlásiť do súťaže od 2. novembra 2023 do 31. januára 2024. O prestížnu cenu sa môžu uchádzať pamiatky, ktoré boli obnovené, či zreštaurované v rokoch 2022 a 2023.

Ceny v súťaži

Počas 17. ročníka súťaže budú ministerkou kultúry, na návrh odbornej poroty, udelené maximálne tri ceny „Fénix - Kultúrna pamiatka roka“. Okrem toho udelí odborná porota titul „Čestné uznanie“. Na základe hlasovania verejnosti bude udelená cena „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Partneri súťaže zároveň udelia aj titul „Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka“.

Viac informácii o aktuálnom ročníku súťaže Fénix -Kultúrna pamiatka roka ako aj o pamiatkach, ktoré súťažili v predchádzajúcom ročníku, nájdete na : www.kpr-fenix.sk.

Čo podporíme?
Check
Pamiatky, v ktorých bol proces komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo ucelenej časti národnej kultúrnej pamiatky ukončený v rokoch 2022 a 2023.

Podporené projekty v tomto programe

Martineum – Meštiansky do...
Podporená suma:
10 000 €
Pre koho:
Rímsko-katolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Bratislava
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Hrad Uhrovec
Podporená suma:
10 000 €
Pre koho:
Občianske združenie Hrad Uhrovec, Uhrovec
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Kostol sv. Jána Krstiteľa ...
Podporená suma:
10 000 €
Pre koho:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam