SPPoločne

Partnerský program Nadácie SPP a SPP s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, zameraných na rozvoj miestnych komunít, vo všetkých regiónoch Slovenska, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.

Aktuálne informácie o programe nájdete na www.sppolocne.sk 

Predložte svoj projekt

V poslednom ročníku programu SPPoločne sme v roku 2016 podporili 36 projektov celkovou sumou 200 000 eur. Podporili sme projekty rozdelené do dvoch kategórií: Sppoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu, v rámci troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ). Výška podpory pre jeden projekt bola 3000 - 6000 eur.

Z prostriedkov fondu bolo v roku 2016 podporených 39 subjektov v celkovej sume 200 000 €.

Tešíme sa na Vás opäť v roku 2018.

Aktuálne podporené projekty

Z predložených žiadostí vyberala hodnotiaca komisia v jednotlivých regiónoch a príslušných kategóriach v zložení: 

Mgr. Marek Adamov, riaditeľ kultúrnej inštitúcie Stanica Žilina – Zárečie, 

Ing. Beáta Hirt, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica, 

RNDr. Drahoslava Finková, Revia – Komunitná nadácia Pezinok, 

Mgr. Bohdan Smieška, PDCS, Bratislava, 

Mgr. Tomáš Törok, Karpatská nadácia, Košice, 

Ing. Blanka Berkyová, Nadácia otvorenej spoločnosti, koordinátorka K-13, Bratislava, Košice

 

 

 

Podporené projekty v minulosti

Prehľad projektov podporených v minulom roku nájdete na www.sppolocne.sk

Podané projekty podľa regiónov - rok 2013

stred
východ
západ

Projekty podľa kategórií

kultúra
šport
vzdelávanie
životné prostredie