SPPravmeTo

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo bolo pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Nadácia SPP sa preto rozhodla podporiť zaujímavé verejnoprospešné aktivity pre deti a mladých ľudí na Slovensku. 

Podmienky grantového programu SPPravmeTo