SPPravmeTo

Grantový program SPPravmeTo bol príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. V tomto ročníku bolo na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenených celkovo 60 000 eur.

Maximálna výška podpory, ktorú mohli organizácie získať na jeden projekt bola 1 500 eur.

Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 eur.

Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt bola prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/Všetko bolo potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 9. mája 2019, 24.00 h.

Podmienky GP SPPravmeTo 2019