SPPravmeTo 2019

Druhý ročník grantového programu SPPravmeTo, chcel pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 -19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Predložte si svoj projekt

Grantový program SPPravmeTo nebol v roku 2020 spustený. O psutený budeme informovať na webovej stránke Nadácie SPP alebo na fcb Nadácia SPP.

Podporené projekty v minulosti

Aktuálne podporené projekty