Program SPP-Distribúcie

Interný grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska. 

Podporené projekty v minulosti