Program podpory komunít NAFTA

Program sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venuje Nadácii SPP 2% zo svojich daní.
Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta. Žiadosti sa prijímajú priamo v spoločnosti Nafta.
V rámci grantového programu sú podpotované samosprávy obcí a miest, základné a materské školy, gymnáziá, detské a mládežnícke organizácie, neziskové organizácie venujúce sa ľuďom s rôznym typom postihnutia a iné verejnoprospešné projekty.

Predložte svoj projekt

Program podpory komunít sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s.. Žiadosti sa nepredkladajú do Nadácie SPP, ale prijímajú sa priamo v spoločnosti Nafta a.s.

Podporené projekty v roku 2017