Program Obnovme si svoj dom

Kultúrne dedičstvo je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Nadácia SPP si ako cieľ vytýčila prispieť k zachovaniu tohto dedičstva a v spolupráci so svojím zakladateľom - SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR podporujú obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku. Na prípravu a realizáciu programu dohliada sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Viac informácií o programe Obnovme si svoj dom nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Podrobné informácie kritériách a požiadavkách

Predložte svoj projekt

Všetky informácie o programe Obnovme si svoj dom nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR. Momentálne nie je možné predkladať žiadne nové žiadosti v programe Obnovme si svoj dom.

Aktuálne podporené projekty

V roku 2015 sú podporené tieto projekty: