Program Dedičstvo regiónov

V rámci programu podporujeme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity,  pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou a tradíciami. Taktiež zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou) formou.

Podrobné informácie o kritériách a požiadavkách

Predložte svoj projekt

V grantovom programe Dedičstvo regiónov momentálne nie je možné podávať žiadosti.

Posledný termín na predkladanie žiadostí bol 28.9.2012

Aktuálne podporené projekty

V aktuálnom kole grantového programu Dedičstvo regiónov sme podporili 86 projektov sumou 102 641 €

Zoznam schválených projektov Dedičstvo regiónov 2012.pdf

Podporené projekty podľa typu aktivít

aktivity spojené s folklórom
dokumentácia histórie, zvykov a tradícií
výstava
kultúrne podujatie prezentujúce tradície regiónu
ochotnícke divadlo
kurzy tradičných remesiel

Počet podporených projektov v krajoch

banskobystrický (17)
bratislavský (8)
košický (8)
nitriansky (7)
prešovský (14)
trenčiansky (10)
trnavský (9)
žilinský (13)

Podporené projekty v minulosti

Počet podporených projektov v jednotlivých ročníkoch programu Dedičstvo regiónov

2010 (79)
2011 (84)
2012 (86)