Podpora športu

Cieľom tohto programu je podpora projektov, ktoré súvisia so športom a aktívnym pohybom. Podporujeme športové turnaje, rozvoj športových klubov alebo akúkoľvek inú činnosť súvisiacu so športom.

Predložte svoj projekt

V programe podpory partnerstiev rozhoduje o podpore projektov Správna rada na svojich zasadnutiach. Sledujte aktuality na našej web stránke, alebo sa zaregistrujte na odber newslettra, aby ste mali najnovšie informácie o možnostiach podpory z Nadácie SPP.

Podporené projekty v minulosti

Podporili sme napríklad:

TenSta o.z.

Názov projektu: Dni Nadácie SPP v Košiciach

Projekt bol podporený sumou: 4 500

Cieľom projektu je poskytnúť a podporiť mladé tenisové talenty na východe, okrem toho poskytnúť aj zábavu a prilákať deti na športoviská, možnosť stretnúť svoje veľké športové vzory a zoznámiť sa zo základmi tenisu a športu vôbec. V rámci projektu sa tiež zabezpečí aj oblečenie pre mladých športovcov, ktorí budú denne pomáhať a stretať sa so špičkovými športovcami a budú mať možnosť odpozerať veľa zo športového umenia našich ale aj zahraničných tenistov.

 

Tensta - Kosice open.jpg