Podpora jednotlivcov v núdzi

Individuálna pomoc je prioritne smerovaná na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Individuálne žiadosti posudzuje správna rada Nadácie SPP s prihliadnutím na odporúčanie (splnenie formálnych náležitostí, adekvátnosť položiek, preverenie reálnosti potreby). 

Aktuálne podporené projekty