Partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

O predložených projektoch sa rozhoduje priebežne počas celého roka. O projektoch rozhodujú členovia Správnej rady na svojich zasadnutiach. Členovia Správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie Správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Konzultácie v partnerských projektoch poskytujeme výlučne telefonicky na: +421 907 987 981, alebo emailom: projekty@nadaciaspp.sk, bea@nadaciaspp.sk. 

V prípade záujmu predložiť projekt do Programu partnerstiev Nadácie SPP je k dispozícii:

Formulár k partnerským projektom na stiahnutie

Návod na vypracovanie projektu