Partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 

Konzultácie v partnerských projektoch poskytujeme výlučne telefonicky na: +421 907 987 981, alebo emailom: projekty@nadaciaspp.sk, bea@nadaciaspp.sk.

Predložte svoj projekt

V programe podpory partnerstiev rozhoduje o podpore projektov Správna rada na svojich zasadnutiach. Sledujte aktuality na našej web stránke, alebo sa zaregistrujte na odber newslettra, aby ste mali najnovšie informácie o možnostiach podpory z Nadácie SPP.

Prehľad podporených projektov