Mimoriadny program pre obce v SK-UA pohraničí

Jedným zo základných cieľov Nadácie SPP je podporovať aktivity zamerané na poskytovanie humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitli v ohrození života. Nadácia SPP preto reaguje na mimoriadnu situáciu na Ukrajine, vyhlásením mimoriadneho grantového programu pre obce v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Slovenské obce na slovensko-ukrajinskom pohraničí pohotovo reagujú na vzniknutú humanitárnu krízu poskytovaním pomoci utekajúcim Ukrajinkám a Ukrajincom. Nadácia SPP chce týmto grantovým programom finančne podporiť práve tieto obce, ktoré z vlastných zdrojov ponúkajú pomoc a podporu utekajúcim.  

Predložte si svoj projekt

Cieľom grantového programu je finančná podpora tých slovenských obcí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice, a ktoré sa angažujú v poskytovaní pomoci utečencom pred vojnou na Ukrajine. Cieľom je refundácia výdavkov obcí na materiálnu a humanitárnu pomoc, ktorá bola a stále je poskytovaná odídencom. Preplácané budú náklady vzniknuté od termínu začatia vojnového konfliktu, t. j. od 24.2.2022.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

  • slovenské obce, nachádzajúce sa v blízkosti hranice s Ukrajinou, ktoré sa angažujú v poskytovaní pomoci a podpory Ukrajinkám a Ukrajincom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Celkovo je v grantovom programe vyčlenených 50 000 eur. Žiadateľ – obec, môže získať maximálnu výšku podpory 8 000 eur. Jeden subjekt môže predložiť len 1 projekt.

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk/

Podmienky Mimoriadneho grantového programu pre obce v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Výsledky Mimoriadneho programu pre obce v SK-UA pohraničí.

Aktuálne podporené projekty