Medicínske prístroje

Uvedomujeme si dôležitosť podpory nasmerovanej k skvalitneniu starostlivosti o pacientov. Preto je tento program určený na podporu projektov, ktorých ústrednou témou sú práve medicínske prístroje a ich doplnky.

Predložte svoj projekt

V programe podpory partnerstiev rozhoduje o podpore projektov Správna rada na svojich zasadnutiach. Sledujte aktuality na našej web stránke, alebo sa zaregistrujte na odber newslettra, aby ste mali najnovšie informácie o možnostiach podpory z Nadácie SPP.

Podporené projekty v minulosti

Podporili sme napríklad:

Detské ARO Košice

Názov projektu: Bezpečnosť detského pacienta pri anesteziologiskej a resuscitačnej starostlivosti

Projekt bol podporený sumou: 72 000

Cieľom tohto projektu je zvýšnie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti zavedením svetovo uznávanej techniky - ultrasonografie do každodennej praxe detského anesteziológa. Ultrazvukový prístroj je využiteľný pri život zachraňujúcich postupoch, pri diagnostike život ohrozujúcich stavov a počas resuscitácie.

Detske ARO Košice.JPG