Kultúra

Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.

Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré podporujeme v rámci programu Obnovme si svoj dom, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska prostredníctvom programu Dedičstvo regiónov.

Grantové programy v oblasti kultúry