Kultúra

Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.

Grantové programy v oblasti kultúry