Sídlime na adrese:

Nadácia SPP
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

Poštová adresa:

Centrum pre filantropiu, n.o. - Partner pre Nadáciu SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava

RNDr. Beáta Majerníková, PhD.
Programová manažérka
Kontakt: 0907 987 981
bea@nadaciaspp.sk

Mgr. Barbora Krištofíková
Programová koordinátorka
Kontakt: 0918 548 598
barbora@nadaciaspp.sk

Mgr. Jana Zaicová
Programová koordinátorka
Kontakt: 0918 479 683
jana@nadaciaspp.sk

Mgr. Monika Gašparová
Programová koordinátorka
Kontakt: 0905 455 340
monika@nadaciaspp.sk

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Nezadali ste vaše meno.
Text správy je prázdny.