Partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 

Konzultácie v partnerských projektoch poskytujeme výlučne telefonicky na: +421 907 987 981, alebo emailom: projekty@nadaciaspp.sk, bea@nadaciaspp.sk.

Predložte svoj projekt

V programe podpory partnerstiev rozhoduje o podpore projektov Správna rada na svojich zasadnutiach.

Momentálne nie je vyhlásená uzávierka na predkladanie projektov.

Sledujte aktuality na našej web stránke, alebo sa zaregistrujte na odber newslettra, aby ste mali najnovšie informácie o možnostiach podpory z Nadácie SPP.

Prehľad podporených projektov