SPPoločne pre komunity

Nadácia SPP chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú. Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápady, ako ich vyriešiť? Chcete zrealizovať nápady, ktoré nachádzajú riešenia na miestne či celospoločenské problémy? Chcete prispieť k rozvoju komunít, dobrovoľníctva či k lepším vzťahom v komunite? Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Chcete tomuto cieľu venovať vlastnú aktivitu a príspevok vo forme času, práce, kreativity? Chcete výsledok svojej aktivity spolu s ostatnými využívať dlhodobo? Určite sa zapojte do programu SPPoločne pre komunity.

 

Predložte svoj projekt

Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku. Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite. 

V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 90 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 3 000 eur


Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 27. júna 2021, 24.00 h.

Prihlasovanie projektov je ukončené. Aktuálne prebieha posudzovanie projektov. Výsledky zverejníme v termíne 19. júla 2021.

Podmienky grantového programu SPPoločne pre komunity.

Výsledky programu SPPoločne pre komunity

Aktuálne podporené projekty