Grantový program Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.

Predložte si svoj projekt

Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. Cieľom grantového programu je podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením; sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež a ľudí so zdravotným znevýhodnením; podpora domácich športových pretekov a turnajov a zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Podporíme projekty zamerané na rozvoj rekreačného a výkonnostného športu; pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť; športové podujatia a aktivity a športové tábory a sústredenia. 

O finančnú podporu sa mohli uchádzať tieto subjekty:

  • športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže);
  • telovýchovné jednoty;
  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy);
  • dobrovoľné hasičské zbory;
  • obce/mestá;
  • centrá voľného času.

Na grantový program bola pôvodne vyčlenená suma 90 000 eur. Vzhľadom na enormný záujem verejnosti a vysoký počet kvalitných projektov sa správna rada Nadácie SPP rozhodla navýšiť finančnú podporu až na 190 000 eur.

Podmienky grantového programu Športuj aj Ty!

Aktuálny zoznam podporených projektov v grantovom programe Športuj aj Ty! 

Aktuálne podporené projekty