Štipendijný program Hlavička

Štipendijný program Hlavička vyhlásila Nadácia SPP už po dvanásty krát. Aj naďalej chcela podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu mohli žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied, medicíny a umenia. Jednou z podmienok získania podpory bolo predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať nad rámec bežného štúdia.

Predložte si svoj projekt

V rámci štipendijného programu Hlavička boli poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca novembra 2020. V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila celkovo 30 000 € na podporu vysokoškolských študentov, doktorandov, ktorí chcú vyniknúť v odbore, ktorý študujú.

Vyhlásenie programu: 4. decembra 2019

Uzávierka prijímania žiadostí (projektov): 6. januára 2020

Výsledky o podpore boli zverejnené 31. januára 2020.

Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt, letnú odbornú školu alebo stáž bola 3 000 €.

Podmienky grantového programu Hlavička 2019-2020

Výsledky štipendijného programu Hlavička 2020

Aktuálne podporené projekty