Zamestnanecký program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť zamestnancom SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Preto, ak aj Vy máte pocit, že vo Vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou organizáciou, či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP („ZGP“) je určené práve Vám. Vďaka 667 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 14 rokov ZGP môžeme naďalej pokračovať v našej snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.

Predložte svoj projekt

Už po 15. krát podporíme zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ktorým záleží na dianí vo svojom okolí. Oslovujeme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity.

V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov v rámci ZGP vyčlenených celkovo 20 000 eur. Maximálna celková výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt je 1 000 eur

Časový harmonogram predkladania žiadostí

Vyhlásenie programu je 11. februára 2020.

Uzávierka prijímania projektov je 11. marca 2020, do 24.00 h.

Výsledky Zamestnaneckého grantového programu 2020 zverejníme v priebehu prvého májového týždňa.

Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP (do programu sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločností SPP - distribúcia, a.s. a eustream, a.s.).

Jeden zamestnanec môže predložiť len jednej projekt.

Aktuálne podmienky Zamestnaneckého grantového programu 2020

Aktuálne podporené projekty

Aktuálne výsledky Zamestnaneckého grantového programu 2020.

Do Zamestnaneckého grantového programu sa v tomto roku zapojilo 56 zamestnancov so svojimi projektami. Celková suma vyčlenená podľa rozpočtu na grantový program bola 20 000 €. Vzhľadom na vyšší počet kvalitných projektov je podporených 42 projektov celkovou sumou 27 000 €. Výsledné navýšenie sumy podpory bolo schválené správnou radou Nadácie SPP.