Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová  atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode.

V snahe zefektívniť našu pomoc  Nadácia SPP v tomto roku otvorila v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA grantový program O krok vpred.

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP podporila v roku 2021 v rámci grantového programu O krok vpred 158 vybraných projektov, ktoré pomôžu ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Na grantový program bola pôvodne vyčlenená suma 60 000 eur. Vzhľadom na množstvo kvalitných projektov sa právna rada Nadácie SPP rozhodla zdvojnásobiť finančnú podporu až na 120 000 eur a rozšíriť tak skupinu úspešných žiadateľov. 
Grantový program O krok vpred bude opäť spustený na jeseň 2022.

Aktuálne podporené žiadosti v rámci programu O krok vpred 2021

Podmienky grantového programu O krok vpred

Aktuálne podporené projekty