Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO.

V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať  im na liečbu v ADELI Medical Center.

Celková suma alokovaná na program je 50 000 eur.

Max. podpora jedného žiadateľa je do výšky 2 000 eur. 

Časový harmonogram programu:

6. septembra 2018 -  Otvorenie programu

Zverejnenie informácií a podmienok programu na web stránke a facebooku Nadácie SPP.

4. októbra 2018 - Uzávierka prijímania žiadostí

Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 4. októbra 2018 do 24:00. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 12. novembra 2018. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete priamo tu.

 

 

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP spustila aj v roku 2018 program O krok vpred. Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s Nadáciou ADELI je 50 000 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do maximálnej výšky 2 000 EUR. V rámci programu tak plánujeme podporiť najmenej 25-tich vybraných žiadateľov. Príspevok je možné použiť len na financovanie liečebného programu, terapií a procedúr súvisiacich s rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.

Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 4. októbra 2018 do 24:00. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 12. novembra 2018. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.

Projekt je potrebné predložiť výlučne iba elektronicky prostredníctvom on-line formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň uzávierky t. j. 4. októbra 2018 do 24:00 hod.

Podmienky grantového programu O krok vpred.

 

Aktuálne podporené projekty

V roku 2018 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu O krok vpred 186 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 50 000 € a bola v plnej miere prerozdelená medzi 39 podporených žiadostí. Zo žiadostí boli vybraní 11 náhradníci. O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a zástupcov Nadácie ADELI, Mgr. Silvia Lacková a PaedDr. Zuzana Šmachová.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu.

Podporené projekty v minulosti