Grantový program Regióny

Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.

Výška finančných príspevkov v internom grantovom programe Nadácie SPP:

Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR.

Maximálna výška finančného príspevku: 2 000 EUR.

Vyhlásenie programu: 22.2.2018.

Uzávierka predkladania žiadostí: 20.3.2018.

Podmienky grantového programu REGIÓNY.

Zoznam podporených žiadostí v roku 2018.

 

Zoznam podporených žiadostí v roku 2017.