Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a.s. Účelom nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Predložte si svoj projekt

Grantový program Regióny

Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách. Vašou úlohou je pripraviť zaujímavý a realizovateľný projekt a zaslať k nemu podklady na nižšie uvedenú adresu. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu v hodnote až 2000 eur. Veríme, že pri príprave Vašich úspešných verejnoprospešných projektov Vám pomôžu aj nasledujúce informácie.

Spustenie programu:           26. marec 2020

Odovzdanie projektu:          vzhľadom na aktuálnu situáciu predlžujeme termín uzávierky do 4. mája 2020 do 24:00

Realizácia projektu:             máj až november 2020

Záverečné vyúčtovanie:       30. november 2020

Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR

Maximálna výška finančného príspevku: 2000 EUR

Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 50 000 EUR

Predkladateľ projektu môže mať na projekte finančnú spoluúčasť. Zdrojom spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce, mesta ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu alebo daru. Predkladateľom projektu môže byť - obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a športové kluby.

Podmienky grantového programu REGIÓNY

Podporené projekty v minulosti

Aktuálne podporené projekty