Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a.s. Účelom nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Predložte si svoj projekt

Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.

Výška finančných príspevkov v internom grantovom programe Nadácie SPP:

Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR

Maximálna výška finančného príspevku: 2000 EUR

Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 45 000 EUR

Vyhlásenie programu: 27.2.2019

Kvôli vysokému záujmu bolo prihlasovanie projektov predĺžené do 29.3.2019.

Podmienky grantového programu REGIÓNY

 

 

 

Podporené projekty v minulosti

Aktuálne podporené projekty