Podporu poskytujeme prostredníctvom týchto grantových programov

Pomáhame zachovať kultúrne dedičstvo a podporujeme tak projekty zamerané na ochranu a oživenie kultúrnych pamiatok, zvykov a tradícií. Niektoré projekty realizujeme v spolupráci so spoločnosťou SPP a Ministerstvom kultúry SR.

viac Partnerské projekty 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka - Fénix

Poskytujeme pomoc partnerským organizáciám, ktoré realizujú projekty zamerané na podporu zdravia, prevencie a aktivít zameraných na zdravý životný štýl.

viac Partnerské projekty Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu Grantový program Športuj aj Ty!

Cieľom programu je zvýšenie povedomia o filantropii medzi zamestnancami SPP, podpora aktívnych zamestnancov a podpora verejnoprospešných projektov.

viac Zamestnanecký program Partnerské projekty

Podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream, a.s. Taktiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a.s. a spoločnosť SPP a.s.

viac Program Municipality Partnerské projekty Program SPP-Distribúcie Eustream dary SPPoločne pre komunity Mimoriadny program pre obce v SK-UA pohraničí

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

viac Program Opora Program O krok vpred Partnerské projekty Podpora jednotlivcov v núdzi

Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl.

viac Partnerské projekty SPPravmeTo