Dobrovoľníctvo

Motivujeme zamestnancov SPP k zvyšovaniu povedomia o filantropii a podporujeme ich verejnoprospešné projekty a dobrovoľnícke iniciatívy. 

Aktívni zamestnanci SPP si svoje projekty môžu predkladať v Zamestnaneckom grantovom programe. Ich realizáciou prispievajú k zlepšeniu prostredia, v ktorom žijú a svojimi aktivitami motivujú ostatných, či už k dobrovoľníckym aktivitám alebo filantropii.

Účasťou na Dobrovoľníckych dňoch zamestnanci každoročne dokazujú, že im nie je ľahostajné prostredie v ktorom žijú a vo voľnom čase sa podieľajú na jeho zlepšovaní.

Grantové programy v oblasti dobrovoľníctva