Dobrovoľnícke dni

Nadácia SPP bola v roku 2015 partnerom Dobrovoľníckych dní v Bratislave a v Košiciach, ktoré sa konali 19. septembra a 10. októbra 2016.  Zamestnanci SPP sa mohli v Košiciach zapojiť do prác na novom oplotení priestoru, v ktorom sa budú môcť ľudia venovať výcviku psov z útulku a skúšaniu psov vhodných na canisterapiu. V Bratislave sa zapojili do jesennej údžby bratislavského centrálneho parku – 22 hektárového Horského parku. 

Projekty podporené v minulosti

Dobrovoľnícky deň zamestnancov SPP v roku 2015

V priebehu mesiacov september a október sa zamestnanci SPP zapojili do celoslovenskej akcie Dni dobrovoľníctva v mestách Bratislava a Košice. Cieľom projektu bola realizácia Dobrovoľníckeho dňa SPP. Prvá aktivita sa konala dňa 19.9.2015 v Košiciach, v útulku UVP pre opustené zvieratá. Dobrovoľníci sa mohli zapojiť a zároveň bola pre nich pripravená opekačka a občerstvenie. Vďaka projektu sa zateplilo 40 ks búd, čím sa značne zlepšili podmienky pre psov v útulku. Objednané boli agility prekážky, ktoré budú slúžiť pre verejnosť pri dobrovoľných aktivitách so psíkmi v útulku, zároveň pre výcvik psov a športové podujatia pre verejnosť.

Ďalšou aktivitou bola realizácia Dobrovoľníckeho dňa SPP v Bratislave, ktorá sa konala 10. októbra 2015. Z plánovaných prác sa uskutočnilo vysadenie tisíc sadeníc do Baumlerovho parčíku a pri obvode záhrady Lesnej školy. Zhrabúvalo sa lístie z Majakovského schdoov a námestíčka pred Horárňou, pripravovalo sa tiež drevo na kúrenie. Po uskutočnení prác sa všetci zišli na spoločnej opekačke. 

praca1zmensene.jpg