15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka - Fénix

Dňa 7.5.2022 na slávnostnom galavečeri boli odovzdané prestížne ocenenia v 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Vyhlasovateľ súťaže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a generálny partner súťaže Nadácia SPP blahoželajú víťazným pamiatkam, prajú veľa návštevníkov, pozitívne ohlasy u verejnosti a ďalšie úspechy pri prezentácii. Ďakujeme všetkým zúčastneným projektom, pamiatkam a predovšetkým ich autorom či vlastníkom za záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska. Dlhodobým partnerom súťaže je už tradične aj spoločnosť SPP a mediálnym partnerom je RTVS.