15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka - Fénix

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP a RTVS vyhlásili už 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Termín podávania prihlášok do súťaže je predĺžený do 31. januára 2022.  Presne dovtedy totiž trvá lehota na predkladanie prihlášok jednotlivých národných kultúrnych pamiatok do súťaže. Všetky informácie o súťaži a jej podmienkach, o obsahu a spôsobe predkladania prihlášok sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk.

Prehľad ocenených projektov