Nadácia SPP patrí medzi transparentné firemné nadácie
Nadácia SPP patrí medzi transparentné firemné nadácie
Asociácia firemných nadácii

Nadácia SPP podporuje projekty v týchto oblastiach