ZAŠI (sa) v BÚDE

Obyvatelia Žiaru nad Hronom majú nové komunitné centrum vďaka skupine štyroch žien, ktoré premenili roky nevyužívaný zmrzlinový stánok na miesto, kde to žije, s názvom "BÚDA".

Cieľom projektu "ZAŠI (sa) v BÚDE" bolo spustenie a prevádzkovanie komunitného centra v strede mesta Žiar nad Hronom, ako jedinečného komunitného priestoru, ktorý chce ísť príkladom v ekologických riešeniach. Dnes v ňom organizujú výmeny a zbierky oblečenia, prednášky, workshopy, premietania, diskusie, pikniky aj výstavy. Projekt priniesol jeho architektom aj nomináciu na ocenenie CE ZA AR 2022.

Inovatívnosť projektu spočívala v jeho orientácii na cirkulárnu ekonomiku a udržateľný, ekologický spôsob života. Zároveň sa mu podarilo vybudovať a posilniť lokálnu "zelenú komunitu", a to prostredníctvom zriadenia komunitnej dielne a verejnej skrine, ako aj organizáciou environmentálne orientovaných komunitných stretnutí a podujatí.

Finančné prostriedky z grantového programu SPPoločne pre komunity boli v projekte použité na:

  • podlahu, regál, stôl, palety,
  • zastrešenie terasy,
  • skriňu a personálne náklady.