Podpora jednotlivcov v núdzi

Matka s dieťaťom/Mother with child
Pre koho?
Check
fyzické osoby
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
priebežne počas roka 2023o konkrétnom termíne sa informujte u programovej koordinátorky
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program Podpora jednotlivcov v núdzi
Individuálna pomoc je prioritne smerovaná na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Individuálne žiadosti v rámci grantového programu posudzuje správna rada Nadácie SPP s prihliadnutím na odporúčanie (splnenie formálnych náležitostí, adekvátnosť položiek, preverenie reálnosti potreby). Členovia správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Čo podporíme?
Check
Zdravotnícke pomôcky.
Check
Hygienické potreby.
Check
Lieky, vitamíny, výživové doplnky.
Check
Potraviny, ošatenie.
Check
Liečba, terapie okrem rehabilitačných centier uvedených v neoprávnených položkách.
Check
Iné (zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb pre znevýhodnenú osobu).
Čo nepodporíme?
Error
Nájomné.
Error
Úhrada energií.
Error
Nákup a oprava motorových vozidiel.
Error
Produkty Reconvel.
Error
Žiadosti jednotlivcov, ktorí nemajú vyúčtované žiadosti podporené v predchádzajúcich kolách.
Error
Rehabilitačné pobyty vo vybraných rehabilitačných centrách spolupracujúcich s APPA (AXIS International Rehabilitation Center, Centrum Svetielko, Centrum Liberta, Ceremina, Hendi Centrum, Physio Canis, o.z., Possibilitas, R1 – centrum intenzívnej terapie, Rehab Klinik, Slovenský Červený kríž, Adeli Medical Center, Centrum Progres, Denné centrum o.z. Nikolka, Šanca pre deti, Zvierací terapeut, Fyzioterapia Zinchenko a Levita-Lehnice).
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2022
358 016,58 €
193
2021
177 692,81 €
83
2020
76 538,80 €
34