Európsky futbal starostov za mier

Futbalová asociácia starostov SR zorganizovala futbalový turnaj spojený s galavečerom, aby na diaľku vyjadrila podporu svojim kolegom z Ukrajiny, ktorí sa tento rok z dôvodu vojnového konfliktu podujatia nemohli zúčastniť.

Mužstvá zložené zo starostov z rôznych kútov Európy bojovali tentokrát nielen o čo najlepší výsledok, ale najmä v mene mieru. Na štadióne trnavskej Slávie sa počas podujatia „Európsky futbal starostov za mier“ stretlo dokopy 11 tímov, ktoré tvorilo 200 starostov zo Slovenska, Česka, Rumunska, Slovinska, Moldavska, Chorvátska, Rakúska a Nemecka. Výťažok z podujatia putoval priamo na Ukrajinu.

Celé podujatie bolo od jeho počiatočných plánov usporiadané na vysokej úrovni. Organizátori oslovili jednotlivé družstvá, zabezpečili ubytovanie, stravovanie, dopravu, prípravu športového areálu, oslovili sponzorov a partnerov podujatia, ako aj tlač propagačných materiálov. V rámci príprav nezabudli aj na vybavenie družstva Slovenska, propagáciu podujatia, fotografa a rozhodcov na celý turnaj, dobrovoľníkov, zdravotnú službu, hudobný program a materiálno-technické zabezpečenie celého turnaja. Taktiež bola zabezpečená doprava pre účastníkov turnaja na sprievodné akcie a odvoz na galavečer. To všetko sa podarilo úspešne zrealizovať.

Šport je nepochybne dôležitou a potrebnou súčasťou našich životov, v tomto prípade mal futbalový zápas benefičný cieľ na vyjadrenie podpory tým, ktorí v dôsledku vojny stratili svoje životné istoty, domov či dokonca svojich blízkych.

Finančné prostriedky z Programu podpory partnerstiev boli v projekte použité na:

• hlukometer,
• autobusovú dopravu,
• výrobu reklamných bannerov a tričiek,
• tlačenie rôznych propagačných materiálov a vlajok,
• výrobu beach flagov, darčekových predmetov,
• úhradu el. energie a prípravu ihriska,
• výrobu národných zástav zúčastnených štátov,
• videoprojekciu a fotografické služby,
• prezentáciu a prehliadku mesta,
• zabezpečenie miestnej TV spojenej s prezentáciou turnaja a reportážami z podujatia.