Partnerské projekty (Šport)

Deti hrajúce basketbal/Children are playing basketball
Pre koho?
Check
mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy
Check
štátne organizácie
Check
školy, univerzity
Check
samosprávy, mestá a obce
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
priebežne počas roka 2024o termínoch sa prosím informujte u projektovej koordinátorky
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť/ príp. modelový charakter vo svojom regióne, celospoločenský dosah, a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

O predložených projektoch sa rozhoduje priebežne počas celého roka. O projektoch rozhodujú členovia správnej rady na svojich zasadnutiach. Členovia správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Čo podporíme?
Check
Predkladaný projekt patrí do vybraných oblastí podpory žiadosti.
Check
Predkladaný projekt spĺňa podmienku verejno-prospešnosti.
Check
Inovatívne projekty.
Check
Predkladaný projekt má celospoločenský dosah a nie je určený len úzkej skupine ľudí.
Čo nepodporíme?
Error
Zveľadenie súkromného majetku.
Error
Projekt určený len pre úzku skupinu ľudí.
Error
Projekt, ktorý bol zrealizovaný pred termínom zasadnutia správnej rady. Spätná refundácia výdavkov nie je možná.
Error
Projekty organizácií, ktoré nemajú vyúčtované projekty podporené v predchádzajúcich kolách.

Podporené projekty v tomto programe

Európsky futbal starostov z...
Podporená suma:
10 000 €
Pre koho:
Futbalová asociácia starostov SR, o.z., Cífer
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Hýbeme sa spoločne
Podporená suma:
1460 €
Pre koho:
Judo Trebišov o. z., Trebišov
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
137 438 €
30
2022
141 727 €
27
2021
151 700 €
17
2020
474 400 €
37