Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu

Banska Stiavnica
Výška podpory
40 000 € / projekt
celková suma grantového programu: 150 000 €
Pre koho?
Check
Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Check
Školské zariadenia: školy, univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia, centrá voľného času
Check
Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
30. jún 2024Ukončenie realizácie projektov
Hodiny/Clock
do 31. júla 2024Vyúčtovanie projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu
Jedným zo základných cieľov Nadácie SPP je podporovať aktivity zamerané na poskytovanie humanitárnej pomoci nielen pre ľudí, ktorí sa ocitli v ohrození života, ale aj podporu organizácií a projektov, ktoré riešia dôsledky živelnej pohromy vzniknutej na území Slovenska. Nadácia SPP z tohto dôvodu reaguje na mimoriadnu situáciu v Banskej Štiavnici, kde 18. marca 2023 prišlo k ničivému požiaru, ktorý postihol kultúrne organizácie a iné inštitúcie a pripravil ich o vzácne kultúrne a historické dedičstvo, resp. došlo k jeho významnému poškodeniu v dôsledku požiaru alebo v súvislosti s jeho likvidáciou. Nadácia SPP chce týmto grantovým programom finančne podporiť tie organizácie, ktorých sa živelná pohroma priamo dotkla.

Cieľom grantového programu je poskytnutie finančnej podpory organizáciám, dotknutým požiarom v Banskej Štiavnici, s cieľom pomôcť eliminovať následky tohto požiaru a pomôcť pri odstraňovaní následkov požiaru ako aj podporiť záchranu kultúrneho a historického dedičstva, negatívne zasiahnutého požiarom. Ambíciou tohto grantového programu je motivovať žiadateľov, aby prostredníctvom finančného príspevku nereplikovali pôvodný stav pred požiarom, ale aby došlo k zvýšeniu úrovne, kvality obnovených priestorov, zbierok, expozícií, k vytvoreniu podmienok pre zvýšenie ich interaktivity zodpovedajúcej súčasným požiadavkám a pod.

Čo podporíme?
Check
Obnovenie obsahu a vybavenia vnútorných priestorov (obnova inventáru, doplnenie vybavenia, obnova a doplnenie knižných zbierok a umeleckých diel).
Check
Obnovenie obsahu a vybavenia vnútorných priestorov (obnova inventáru, doplnenie vybavenia, obnova a doplnenie knižných zbierok a umeleckých diel).
Check
Vytvorenie nových expozícií (dizajn expozície, vybudovanie nových stálych expozícií, koncept a projektová dokumentácia).
Čo nepodporíme?
Error
Mzdové náklady na dobrovoľníkov a iný personál.
Error
Cestovné náklady (preprava osôb, PHM).
Error
Rekonštrukcie budov.
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
129 000 €
5