Mimoriadny grantový program pomoc pre Ukrajinu

Pomáhanie ľuďom v núdzi/Helping people in need
Mimoriadny grantový program pomoc pre Ukrajinu
Realizácia podporených projektov v programe prebiehala do 31. júla 2022. Jedným zo základných cieľov Nadácie SPP je podporovať aktivity zamerané na poskytovanie humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitli v ohrození života. Nadácia SPP preto reaguje na mimoriadnu situáciu na Ukrajine, vyhlásením mimoriadneho grantového programu pre obce v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Slovenské obce na slovensko-ukrajinskom pohraničí pohotovo reagujú na vzniknutú humanitárnu krízu poskytovaním pomoci utekajúcim Ukrajinkám a Ukrajincom. Nadácia SPP chce týmto grantovým programom finančne podporiť práve tieto obce, ktoré z vlastných zdrojov ponúkajú pomoc a podporu utekajúcim.  Cieľom grantového programu je finančná podpora tých slovenských obcí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice, a ktoré sa angažujú v poskytovaní pomoci utečencom pred vojnou na Ukrajine. Cieľom je refundácia výdavkov obcí na materiálnu a humanitárnu pomoc, ktorá bola a stále je poskytovaná odídencom. Preplácané budú náklady vzniknuté od termínu začatia vojnového konfliktu, t. j. od 24.2.2022.

Čo podporíme?
Check
Zdravotnícke pomôcky.
Check
Hygienické potreby.
Check
Dezinfekčné prostriedky.
Check
Lieky.
Check
Potraviny, strava.
Check
Oblečenie a iný textilný materiál (deky, spacie vaky, posteľná bielizeň...).
Check
Cestovné náklady.
Check
Náklady spojené so zabezpečením hygieny a ubytovaním.
Čo nepodporíme?
Error
V programe nepodporíme mzdové náklady na dobrovoľníkov a iný personál.

Podporené projekty v tomto programe

Pomoc susedom z Ukrajiny
Podporená suma:
5270 €
Pre koho:
Obec Ulič
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zvládanie humanitárnej kr...
Podporená suma:
8000 €
Pre koho:
Obec Vyšné Nemecké
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam