Pomáhame zachovať kultúrne dedičstvo a podporujeme tak projekty zamerané na ochranu a oživenie kultúrnych pamiatok, zvykov a tradícií. Niektoré projekty realizujeme v spolupráci so spoločnosťou SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR.

viac

Poskytujeme pomoc partnerským organizáciám, ktoré realizujú projekty zamerané na podporu zdravia, prevencie a aktivít zameraných na zdravý životný štýl.

viac

Podpora rehabilitačných aktivít pre jednotlivcov, rodiny a deti s mentálnym, fyzickým a zmyslovým postihnutím alebo dlhodobo chorých. Realizujeme taktiež dobré nápady z radov zamestnancov SPP.

viac

Podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream, a.s. Taktiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a.s. a spoločnosť SPP a.s.

viac

Umožňujeme mimovládnym organizáciám uskutočňovať projekty zamerané na potreby znevýhodnených ľudí v spoločnosti, ako sú ľudia s postihnutím, ohrozené deti a mládež, týrané ženy, atď.

viac

viac