News: News

Maľovanie na sklo / Glass painting
April 17, 2023

Výsledky podpory v programe OPORA

Uzavreli sme aktuálny ročník grantového programu OPORA, v ktorom Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu organizácií starajúcich sa o ľudí so znevýhodnením alebo o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Šancu na podporu mali najmä projekty, ktoré zvýšia kvalitu života znevýhodnených a umožnia im získať čo najväčšiu samostatnosť a nezávislosť. Ku dňu uzávierky 26. marca bolo predložených do grantového […]
Read more
Učiteľka s detmi / Teacher with kids
December 15, 2022

Podporujeme vzdelávanie detí a mládeže vďaka programu SPPravmeTo

Nadácia SPP aj tento rok spustila grantový program SPPravmeTo, prostredníctvom ktorého podporuje modernizáciu a rozširovanie vzdelávacích aktivít, ako aj skvalitňovanie procesu výučby v školských zariadeniach a organizáciách. V roku 2022 vyčlenila na podporu vzdelávania celkovo až 100 000 eur. O finančnú podporu sa mohli uchádzať školské zariadenia, obce a mestá a občianske združenia, ktoré realizujú projekty formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. […]
Read more
Divadlo pod kostolom
December 15, 2022

Nadácia SPP podporuje inovatívne partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých projekty sú svojím zameraním inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť či dosah alebo jedinečný charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Predkladať žiadosti o podporu partnerských projektov je možné priebežne počas roka. Predkladané projekty by mali svojím zameraním spadať do základných oblastí podpory realizovanej […]
Read more
Dieťa cvičiace s fyzioterapeutkou / Child practising with physiotherapist
December 15, 2022

O krok vpred vďaka Nadácii SPP!

Nadácia SPP spustila koncom októbra nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovej čiastky 60 000 eur získajú žiadatelia príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu až do výšky 1000 eur. Cieľom grantového programu „O krok vpred“ je prispieť ku kvalitnejšiemu životu a dostupnej starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených, […]
Read more
Ilustračný obrázok - Hrad Uhrovec / Illustration image - Castle Uhrovec
December 15, 2022

Odštartovali sme nový ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry SR spolu s partnermi Nadáciou SPP, SPP a mediálnym partnerom RTVS vyhlásili ďalší, v poradí už 16. ročník súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka, ktorá motivuje, inšpiruje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Aj tento rok majú šancu majitelia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku získať […]
Read more
December 15, 2022

Nadácia SPP pomáha už 20 rokov!

Nadácia SPP už dvadsať rokov podporuje rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Je jednou z najväčších nadácií na Slovensku a prostredníctvom svojich grantových programov poskytuje finančné prostriedky na pomoc v rôznych oblastiach. Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktorá prostredníctvom jej aktivít podporuje rozvoj občianskej […]
Read more