SPPoločne

Partnerský program Nadácie SPP a SPP s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, zameraných na rozvoj miestnych komunít, vo všetkých regiónoch Slovenska, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.

Aktuálne informácie o programe nájdete na www.sppolocne.sk 

Predložte svoj projekt

Nadácie SPP spolu s SPP pokračovala aj v roku 2016 v grantovom programe SPPoločne.

V 5. ročníku sme vyčlenili 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu v rámci troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ). Výška podpory pre jeden projekt je 3000 - 6000 eur. Uzávierka predkladania projektov bola 13. júla 2016. Hlasovanie projektov bude spustené opätovne v septembri.

Podporené projekty v minulosti

Prehľad projektov podporených v minulom roku nájdete na www.sppolocne.sk

Podané projekty podľa regiónov - rok 2013

stred
východ
západ

Projekty podľa kategórií

kultúra
šport
vzdelávanie
životné prostredie