Vzdelávanie

Podporujeme ambicióznych študentov v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v Európe. Umožňujeme študentom absolvovať časť štúdia v zahraničí a uľahčiť im tak získavanie nových vedomostí a zručností.

Naša podpora nekončí návratom štipendistov zo študijných pobytov. Nadácia SPP vníma štipendiá ako investíciu do mladých ľudí, a preto im ponúkame aj ďalšie možnosti na rozvoj ich talentu v rámci klubu H.

Grantové a štipendijné programy v oblasti vzdelávania