Všetky aktuality Nadácie SPP

Jún 2017

29.06.2017

Firemné nadácie a nadačné fondy posiľňujú svoju transparentnosť.

Nadácia SPP získala certifikát Transparentnej firemnej nadácie.

Máj 2017

26.05.2017

OPORA 2017

Výsledky grantového programu Opora 2017 sú už známe.

Marec 2017

13.03.2017

Opora 2017

Prihláste svoj projekt do nového ročníka programu. Podmienky programu nájdete tu.

Filtrovanie aktualít