SPPravmeTo

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo je pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. V tomto období si pripomíname 15. rokov založenia Nadácie SPP a preto sme sa rozhodli podporiť zaujímavé verejnoprospešné aktivity pre deti a mladých ľudí na Slovensku. 

Ako prihlásiť projekt

Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenených celkovo 40 000 Eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie  získať na jeden projekt je 1 500 Eur. Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 Eur. 

Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky 10. mája 2018, 24.00 h.

Podmienky grantového programu SPPravmeTo