Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých. V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s Nadáciou Adeli, ktorá pomáha pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať  im na liečbu v Adeli Medical Centre.

Celková suma alokovaná na program je 30 000 eur.

Max. podpora jedného žiadateľa je do výšky 2 000 eur. 

Časový harmonogram programu:

2. októbra 2017 -  Otvorenie programu

3. novembra 2017 - Uzávierka prijímania žiadostí

K uvedenému termínu  je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. januára 2018 do 31. júla 2018. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 11. decembra 2017. 

 


 

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP spustila aj v roku 2017 program O krok vpred. Žiadosti je možné predkladať do 3. novembra 2017. Rehabilitácie budú prebiehať od 1. januára 2018 do 31. júla 2018. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu: Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava. Ďakujeme!

Podmienky programu O krok vpred

Fomulár žiadosti programu O krok vpred 

Aktuálne podporené projekty

V roku 2016 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu O krok vpred 208 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 35 000 € a bola v plnej miere prerozdelená. Z celkového počtu žiadostí sa nám podarilo podporiť 36 žiadateľov. Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu.

Podporené projekty v minulosti