Program Municipality

Cieľom programu Municipality je finančná podpora obcí, ktoré ležia v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream, a. s. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi a prispieť k skvalitneniu života ľudí žijúcich v týchto obciach. Program je interný a predkladateľom projektu môže byť obec alebo mesto.

Predložte svoj projekt

Programu Municipality je interný program určený obciam, ktoré ležia v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream, a.s. Termín uzávierky predkladania projektu bola 15. marec 2017 o 24:00.

Podmienky grantového programu Municipality.

Podporené projekty v 1. kole v roku 2017.

 

Podporené projekty v minulosti