Partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 

Prehľad podporených projektov

Prehľad všetkých podporených projektov:

IMG_1102.JPG
IMG_1101.JPG
IMG_1095.JPG
IMG_1102.JPG
IMG_1101.JPG
IMG_1095.JPG