Klub hlavičiek

Okrem možnosti získať neoceniteľné skúsenosti v zahraničí ponúkame v Nadácii SPP „našim hlavičkám“ aj priestor na realizáciu a osobnostný rozvoj v Klube Hlavičiek

Nová iniciatíva Klubu Hlavičiek ALUMNI KLUB ponúka možnosť Hlavičkám - absolventom a absolventkám, aby sa podelili s ostatnými štipendistami o svoje zaujímavé aktivity, zážitky, výstupy zo zahraničných ciest, či nápady podporené  v rámci grantového programu Dajme hlavy dokopy. 

Pokračujeme vo vzdelávaní

Členstvo v klube H je dobrovoľné, každý z podporených štipendistov je oslovený s ponukou stať sa členom.

Jedinou podmienkou členstva je, že štipendista musí byť študent alebo doktorand.

Hlavnými cieľmi klubu Hlavičiek je umožniť štipendistom:

  1. vytváranie priestoru na diskusiu, komunikáciu a zdieľanie skúseností – web stránka, facebooková skupina, osobné stretnutia
  2. získavanie nových znalostí a zručností, rozvoj osobnosti - vzdelávacie tréningy, teambuildingové a zážitkové aktivity
  3. motivácia k spolupráci, väčšia miera zapojenia študentov do tvorby aktivít – grantové programy

 

V rámci aktivít Klubu H môžu študenti získať

  • štipendium na absolvovanie jazykového kurzu na akejkoľvek certifikovanej jazykovej škole alebo inštitúte, letné intenzívne jazykové kurzy alebo získanie medzinárodne uznávaného certifikátu, štátnice z cudzieho jazyka v programe Študuj cudzie jazyky
  • grant na realizáciu svojich aktivít a nápadov v programe Dajme hlavy dokopy
  • príspevok na štúdium na ďalšej vysokej škole v programe Študuješ? Tak študuj
Suma vyčlenená na podporu projektov a aktivít pre členov Klubu H na rok 2013 je momentálne vyčerpaná a nie je možné podávať si nové žiadosti.

Prehľad podporených projektov v roku 2013

Aktuálne podporené projekty

Study Abroad Workshop

Naše Hlavičky Dali hlavy dokopy a 21.6.2013 organizujú v theSPot (KC Dunaj) pre študentov stredných škôl workshop o štúdiu v zahraničí. Viac informácií je na www.oxbridge.sk/study-abroad-workshop

Okrem účastníkov hľadajú organizátori aj aktívnych študentov, ktorí majú za sebou štúdium v zahraničí. Ak máte záujem zapojiť a prísť porozprávať o vašej skúsenosti zo štúdia vonku, ozvite sa na lukas@oxbridge.sk

 

 

Podporené projekty v minulosti